Văn phòng

Giá:  15000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/huyện: mỹ khê - Sơn Trà - Đà Nẵng
14/02/2017 16:09
Giá:  250000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/huyện: Dương Đình Nghệ - Sơn Trà - Đà Nẵng
08/10/2016 11:12
Giá:  10 triệu VNĐ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/huyện: Đường Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng
22/03/2016 08:06
Giá:  15 triệu VNĐ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/huyện: Triệu Nữ Vương - Hải Châu - Đà Nẵng
30/01/2016 08:38
Giá:  Thỏa thuận 
Diện tích: chi tiết m²
Quận/huyện:  Nguyễn Văn Linh - Thanh Khê - Đà Nẵng
12/10/2016 14:23
Giá:  Thỏa thuận 
Diện tích: liên hệ m²
Quận/huyện: Vĩnh Trung Plaza - Đường Hùng Vương - - Đà Nẵng
12/10/2016 10:12
Giá:  tổng hợp (giá mô tả) USD
Diện tích: tổng hợp m²
Quận/huyện: đường Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng
28/12/2015 11:40
Giá:  11USD/m2/tháng USD
Diện tích: liên hệ m²
Quận/huyện: Nguyễn Văn Linh - Hải Châu - Đà Nẵng
12/10/2016 08:40
Giá:  Liên hệ USD/tháng
Diện tích: 60m2 đến 140m2 m²
Quận/huyện: Đường Hải Phòng - Hải Châu - Đà Nẵng
12/10/2016 13:16
kết nối với chúng tôi