Biệt thự

Giá:  1750 USD/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/huyện: Đường 2/9 - Hải Châu - Đà Nẵng
05/01/2017 10:42
Giá:  38170000 VNĐ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/huyện: 27 hoa hồng - Sơn Trà - Đà Nẵng
20/12/2016 15:13
Giá:  1000 USD/tháng
Diện tích: chi tiết m²
Quận/huyện: Đường Huy Cận - Thanh Khê - Đà Nẵng
19/02/2016 15:34
Giá:  1700 USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/huyện: Hoàng Kế Viêm - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
12/10/2016 09:01
Giá:  750 USD/tháng
Diện tích: 150 -300 m²
Quận/huyện: Phúc Lộc Viên - Sơn Trà - Đà Nẵng
12/10/2016 14:09
Giá:  20 triệu VNĐ/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/huyện: Bắc Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
26/01/2016 09:24
Giá:  2500 USD/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/huyện: Đường Đỗ Thế Chấp - Sơn Trà - Đà Nẵng
12/10/2016 16:17
Giá:  1700 USD/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/huyện: Đường Dương Đình Nghệ - Sơn Trà - Đà Nẵng
12/10/2016 16:10
kết nối với chúng tôi