Bất động sản khác

Giá:  10000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/huyện: Thành Phố Đà Nẵng - - Đà Nẵng
21/12/2016 11:10
Giá:   USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/huyện: Dương Đình Nghệ - Sơn Trà - Đà Nẵng
08/10/2016 17:20
Giá:  12000 USD/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/huyện: Phạm Văn Đồng - Sơn Trà - Đà Nẵng
12/10/2016 17:06
Giá:  10000000 USD/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/huyện: Duy Tân - Hải Châu - Đà Nẵng
12/10/2016 08:50
Giá:  4000 USD/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/huyện: Đường Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
12/10/2016 07:57
Giá:  15 triệu USD/tháng
Diện tích: 5x22 m²
Quận/huyện: Đường Lê Đình Dương - Hải Châu - Đà Nẵng
08/10/2016 08:31
Giá:  20 triệu VNĐ/tháng
Diện tích: 5x20 m²
Quận/huyện: Đường Phan Thành Tài - Hải Châu - Đà Nẵng
22/03/2016 07:56
Giá:  14 triệu VNĐ/tháng
Diện tích: 4,6x18 m²
Quận/huyện: Đường Trưng Nữ Vương - Hải Châu - Đà Nẵng
04/03/2016 10:18
Giá:  5 triệu 
Diện tích: 5x10 m²
Quận/huyện: Đường Nguyễn Hoàng - Hải Châu - Đà Nẵng
27/02/2016 07:52
kết nối với chúng tôi