bất động sản cho thuê

Giá:  15000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/huyện: mỹ khê - Sơn Trà - Đà Nẵng
14/02/2017 16:09
Giá:  20000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/huyện: Đường 3/2 - Hải Châu - Đà Nẵng
05/01/2017 11:14
Giá:  1750 USD/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/huyện: Đường 2/9 - Hải Châu - Đà Nẵng
05/01/2017 10:42
Giá:  10000000 VNĐ/m2/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/huyện: phía tây - Sơn Trà - Đà Nẵng
27/12/2016 11:19
Giá:  22000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/huyện: Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
21/12/2016 12:12
Giá:  10000000 VNĐ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/huyện: Thành Phố Đà Nẵng - - Đà Nẵng
21/12/2016 11:10
Giá:  3200 USD/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/huyện: An Thượng - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
21/12/2016 10:23
Giá:  38170000 VNĐ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/huyện: 27 hoa hồng - Sơn Trà - Đà Nẵng
20/12/2016 15:13
Giá:   USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/huyện: Dương Đình Nghệ - Sơn Trà - Đà Nẵng
08/10/2016 17:20
kết nối với chúng tôi